Monthly Archives: Abril 2014

7 Things I Know To Be Absolute Truth

Thought Catalog

1. It is okay if you haven’t figured things out.

This is not me encouraging you to just go with the flow and be a lazy ass. It is important to always try to figure things out. Do not be content on being stuck in a situation where your heart is not happy. Life is about chasing happiness. Imagine if your life is all figured out and planned out, and you know every single detail of how things are and will be. Life would be predictable and boring if you knew what happened next at every turn. Keep figuring out your next high. Keep setting goals. Keep dreaming.

2. Hard times are part of living.

Imagine if everything comes easy; love, money, A+ on exams, promotion. I assure you, it won’t make you as happy as if you earned it the hard way. Challenges are there to make you appreciate…

View original post 538 more words

Advertisements

5 Things I Would Like To Tell My Future Love

Thought Catalog

1. Go on as many adventures as possible.

I hope you’re going everywhere and doing everything. Hang out with your friends. Travel a lot. See as much of the world as possible. Try as many exotic foods as you can. Climb mountains. Join Fun Runs. Go diving and skydiving. Explore this beautiful world. I hope you’re starting to check off items on your bucket list because one day, when we’re finally together, I would like to hear all about it. One day you will share all those stories with me, and maybe we’ll try to do them together too.

2. Find yourself.

I hope you’re taking time to get to know yourself. Take time analyzing what you really want to do in life. Love yourself and be strong for yourself. Some people enjoy being needed but I what I like is to be wanted. You are your own person and…

View original post 270 more words

Tiwala

Parang kailan lamang ang simula ng ikalawang semestre ng unang taon ko sa unibersidad na ito. Ngayon dalawang linggo na lamang patapos na ang unang taon ko bilang iskolar ng bayan. Hindi ko maiikaila na ang unang taon ko ay isang malaking pagsubok. Pero, hindi ko inakalang may ibibigay ang Inay na isang taong mamahalin ko at handa kong tanggapin ang mga pagkukulang niya’t mga pagkakamali. Isang nilalang na nanaisin kong pagkatiwalaan ng lubusan.

Unang linggo ko sa pamantasan at naugnay na ako sa iba’t ibang samahan. Ngunit kahit na parte ako ng iba ibang pangkat inaamin kong hindi ko lubos na pinagkakatiwalaan ang mga kasama ko. Mali ang inaakala mo. Hindi dahil sa kaduda-duda sila o dahil kakakilala ko lang sa kanila o dahil iba ang antas nila ng pamumuhay. Kahit kailan hindi ko binase sa katayuan ng tao sa buhay ang pagtitiwala ko sa kanya. Mali muli, hindi dahil sa nasira na nila ang pagkakataong pagkatiwalaan ko sila. Malungkot man aminin, ito ay dahil takot na ako. Oo, ako ang may problema at hindi sila. Alam ko lahat tayo may katakot-takot na nakalipas, may kinatatakutang nangyayari ngayon at takot sa mga bagay na hindi natin tiyak ang kahahantungan.

Masalimuot na nakaraan. Nakaraang ninanais kong kalimutan at tangayin ng hangin papalayo sa akin. Nakaraang kung maaari ko lang ipaalon sa agos ng buhay at ipalamon sa kasiyahan ng iba’t ibang tao upang maibsan ang bagabag na dala nito sa akin. Wag mong isiping kahit kailan hindi ko sinubukan. At kung sinubukan ko man bakit hindi ako makawala sa kadena ng lumipas?

Malamang sa malamang hindi lamang isang pagpiglas ang aking ginawa. Paulit-ulit na pagmamaakawa pa kay Inay na alisin niya ang agam-agam sa aking puso at awitan niya ng isang mahabaging awit ang munting isipan na puno ng mga tanong.